Burimet

Lista e burimeve që janë shfrytëzuar për materialin e shkruar dhe ilustrativ:

Historia e Artit Ushtarak të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare të Popullit Shqiptar – Tiranë, 1989. (Ministria e Mbrojtjes Popullore, Akademia Ushtarake)
Autorët – Avni Hajro, Kadri Cenolli, Maksim Ilirjani, Mustafa Novi, Proletar Hasani, Refik Kucaj, Shahin Leka, Vangjel Kasapi.

Shpresë për popullin, tmerr për armikun. Bridaga 1 Sulmuese – Tiranë, 1971.

Historiku i Brigadës së 4 Sulmuese – Tiranë, 1998.
Autori – Mihallaq Konda

Ilustrimet janë krijuar me programin Google Earth, Adobe Photoshop dhe Adobe Illustrator.
Ilustrimet në këtë faqje janë krijuar në bazë të ilustrimeve që ndodhen në librat përkatës.